Actieve steun bij rouw op het werk, u kunt hét verschil maken!

Wanneer er ruimte is voor rouw en verlies, wanneer de omgeving en de sociale context actieve steun biedt en  wanneer rouw en verdriet en er mag zijn, óók op het werk dan is dat een wereld van verschil.

Door al deze dingen wordt rouw genormaliseerd tot wat het is, een pijnlijk proces maar onlosmakelijk verbonden aan het leven en aan liefde. Wanneer ook in bedrijven rouw een normale plaats krijgt dan kan het gesprek over verlies gevoerd worden, als de omgeving leert en de ruimte heeft om collega’s in rouw actief te steunen zal vaak extra begeleiding dan niet nodig zijn.

Sterker nog; actieve steun aan medewerkers heeft de potentie om hét verschil te maken in iemands leven tijdens turbulente tijden. Ervaringsverhalen laten zien dat medewerkers die actieve steun ervaren in een turbulente levensperiode, een sterke verbondenheid met hun organisatie ervaren. Tevens leren we van ervaringen, cijfers en de literatuur dat daar waar steun ontbrak en het onderwerp rouw vermeden werd, dat medewerkers sneller en langduriger uitvallen en vaak niet meer terug keren bij de werkgever.

Investeer in kennis en gesprek rondom rouw en verlies waardoor veerkracht van medewerkers in uw bedrijf toe zal nemen.

Rouw en verlies is een onderwerp dat regelmatig wordt ervaren als lastig of moeilijk. In organisaties hebben leidinggevenden echter een cruciale rol in de omgang met rouw en verlies bij medewerkers. 

Wij zien het als onze missie om rouw en verlies te normaliseren, horend bij het leven en daardoor volwaardig onderdeel van elke organisatie.

Door kennis en begeleiding bieden we concrete handvatten voor u en uw collega’s. 

Verminder ziekteverzuim en versterk teamconnecties door onze in-company training en on-demand ondersteuning. Wij bieden praktische tools voor managers, teamleiders, en HR-professionals om een werknemer te omringen met warmte, liefde en empathie wanneer zij rouw of verlies ervaren.

Wist u dat:

 • Medewerkers bij het verlies van een naaste zo’n 5 maanden afwezig zijn.
 • Eenmaal aan het werk 40% van de medewerkers zich opnieuw ziek meld door rouw.
 • Goede begeleiding de afwezigheid met ruim 25% kan terug brengen.
 • 44% van de werknemers al eens een dierbare heeft verloren.
 • Minder dan 10% van de CAO’s speciale rouwafspraken heeft.

Vier stappen voor een betere omgang met rouw en verlies op het werk

Bedrijven en medewerkers worden sterker en ontwikkelen meer veerkracht als ze investeren in het goed leren omgaan met rouw en verlies op de werkplek.

Stap 1:
Kennismaking

Neem contact met ons op en we plannen ene vrijblijvende kennismaking. Ontdek hierin hoe wij uw bedrijf kunnen helpen en collega's kunnen trainen en begeleiden in tijden van rouw. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke begeleiding en advies. We denken graag met u mee

Stap 2:
Kennisvergroting

Kennis, training en gesprek over rouw en verlies is essentieel. Leidinggevenden en HR-medewerkers krijgen in een training praktische handvatten aangereikt en leren hoe ze een belangrijk verschil kunnen maken door de omgang met rouw en verlies. In de training leert aan de hand van praktische voorbeelden wat helpend is bij verlies en rouw van medewerkers. U leert over rouwprocessen, en ontdekt u praktische handvatten voor teamleiders en HR-professionals om een ondersteunende omgeving te creëren waar ook ruimte is voor rouw en verlies.

Stap 3:
On-demand begeleiding

We begrijpen dat niet alle kennis van een eerdere paraat is en blijft. De rol die leidinggevenden vervullen richting medewerkers bij rouw en verlies is cruciaal. Tegelijk heeft de leidinggevende veel aan het hoofd, juist bij uitval van medewerkers. Wij bieden uw managers en teamleiders begeleiding op maat, op de momenten dat ze die het hardste nodig hebben. Juist in de eerste dagen na een verlies in de organisatie schakelen we snel. We ondersteunen om snel passende stappen en lopen een periode mee zodat je het niet alleen hoeft te doen.

Stap 4:
Begeleiding voor teams

Wij geloven er in dat de collega's en leidinggevenden van de werknemer de beste mensen zijn om actieve steun te bieden. Daarom richten we ons primair op de ondersteuning van de teams om de medewerker heen. Soms kan er behoefte zijn aan individuele ondersteuning. We ook ondersteunen en begeleiden in gesprekken met medewerkers en teams. Wanneer dat gewenst of nodig is bieden we ook individuele begeleiding voor collega's bij en na rouw en verlies situaties.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Onze begeleiding bij rouw en verlies bestaat idealieter altijd uit drie of vier delen. 

Allereerst spreken we met de organisatie over het belang van aandacht voor rouw en verlies.

Deel twee omvat het vergroten van kennis over normale processen bij rouw en verlies, het verstrekken van praktische tools voor leidinggevenden en HR.

Het derde deel bestaat uit het bieden van on-demand individuele begeleiding aan  leidinggevenden als ze te maken krijgen met rouw en verlies bij medewerkers.

Als daar behoefte aan is kunnen we ook individuele medewerkers begeleiden bij rouw en verlies.

Wij streven ernaar om rouw te normaliseren in de bedrijfscultuur, waarbij empathie en begrip centraal staan.

Door effectieve begeleiding bij rouw wordt een ondersteunende omgeving gecreëerd, wat de individuele werknemer helpt om het verlies te integreren in het leven. Dit bevordert niet alleen het herstel, maar vermindert ook ziekteverzuim door het bieden van de nodige ondersteuning tijdens moeilijke tijden.

Wij geloven er in dat de normale sociale context van de werknemer (dat wil zeggen zijn eigen leidinggevende en team) de beste partij zijn om actieve steun te bieden. Daarom richten we ons primair op de ondersteuning van de teams om de medewerker heen.

Wij geloven in het integreren van rouwbegeleiding binnen bestaande werkrelaties. Onze aanpak richt zich op het normaliseren van het gesprek over rouw en verlies op de werkvloer door kennisdeling. We helpen met praktische handvatten bij het ontwikkelen van empathie en begrip binnen het team en tussen leidinggevenden en werknemers. Dit creëert een vitale, veerkrachtige en ondersteunende cultuur.

We geloven er in dat training en kennis over rouw en verlies essentieel is. Leidinggevenden en HR-medewerkers die praktische handvatten aangereikt krijgen en leren hoe hiermee om te gaan kunnen een belangrijk verschil maken. Toch kan niet alle kennis paraat blijven daarom bieden we ook on-demand ondersteuning juist op het moment dat u het nodig heeft.

Actieve steun aan medewerkers heeft de potentie om hét verschil te maken in iemands leven tijdens turbulente tijden. We helpen u daar graag bij!

 

In de training leert aan de hand van praktische voorbeelden wat helpend is, leert u over rouwprocessen, en ontdekt u praktische handvatten voor teamleiders en HR-professionals om een ondersteunende omgeving te creëren waar ook ruimte is voor rouw en verlies.

In een nadere kennismaking gaan we graag verder in gesprek over de mogeijkheden voor trainingin binnen uw organisatie.

De training die elk mens gehad zou moeten hebben. Allereerst heeft deze training voor iedere deelnemer in het persoonlijke leven direct een positief effect in de omgang met rouw en verlies. Één ding is namelijk zeker, iedereen krijgt te maken met rouw en verlies, het hoort bij het leven. Hoe je er mee om gaat maakt het verschil.

Rouw is onderdeel van het leven en statistisch gezien zal elke leidinggevende te maken krijgen met verlies en rouw bij medewerkers. Actieve steun van een medewerker kunt u het beste geven als rouw en verlies niet langer als onderwerp vermeden worden. Het ongemak verdwijnt door kennis en gesprek over rouw en verlies. Na deze training hebben uw medewerkers ervaren hoe het is om openlijk en transparant te spreken over rouw.

 • Tijdens deze dag leren de deelnemers over rouw na verschillende situaties.
 • Deelnemers leren over rouwarbeid en rouwtaken en het verloop van een rouwproces.
 • Deelnemers leren dat rouw een proces is dat onvoorspelbaar verloopt en dat maatwerk van belang is.
 • We bespreken diverse misvattingen rondom rouw.
 • We staan stil bij het belang van de rol van leidinggevende. Goed leiderschap maakt hier écht verschil.
 • Praktische handvatten om actief te steunen bij rouw en verlies.
 • We staan kort stil bij praktische aandachtspunten rondom rouw en verlies (incl. handout)
 • Tijdens de dag is er ruimte om ervaringen rond rouw en verlies te delen, zowel prive als in hun (vorige) organisatie(s).

Als onderdeel van de training ontvangen alle deelnemers een boek met concrete handvatten en voorbeelden ten behoeve van omgang met rouw en verlies, dit boek kan goed gebruikt worden als naslagwerk.

Wij bieden teamleiders en HR-professionals de kennis en tools die nodig zijn om effectief om te gaan met rouw op de werkplek. Dit resulteert in sterkere teamverbindingen, verminderd ziekteverzuim en een gezondere werkomgeving.


Maar naast de training bieden we meer. We begrijpen dat niet alle kennis van de gevolgde training paraat is en blijft. De rol die leidinggevenden vervullen richting medewerkers bij rouw en verlies is cruciaal. Tegelijk heeft de leidinggevende veel aan het hoofd. Ad hoc dienen er meestal diverse zaken geregeld te worden. Op de langere termijn lopen de operationele dagdagelijkse taken door, verdient het team de nodige aandacht, mogelijk moet er een vacature opgevuld worden etc. Naarmate rouw en verlies langer duurt zal de aandacht meestal afzwakken.


Naast de training bieden we On-demand begeleiding bij rouw en verlies.
Wij geloven dat Just-In-Time ondersteuning van de direct verantwoordelijke bij zijn of haar taak de beste hulp en ondersteuning is die een organisatie kan bieden aan de leidinggevende en de medewerkers.
Actieve steun in de bestaande directe relaties is essentieel tijdens rouw en verlies. Daarom zijn wij on-demand beschikbaar voor begeleiding en advies bij rouw en verlies.

Empathie is de kern van onze aanpak. Door het tonen van begrip, warmte en liefde bevorderen we een omgeving waarin werknemers zich gesteund voelen tijdens hun rouwproces. Dit leidt niet alleen tot verminderd ziekteverzuim, maar ook tot een positievere en meer verbonden werkcultuur.

Ook binnen de training en het contact met uw bedrijf, de leidinggevenden en uw medewerkers zal dit steeds centraal staan.